apollo digital

General Terms of Use of the Website

These General Terms of Use of the website (hereinafter: "General Terms of Use") regulate the relationship between the user and APOLLO DIGITAL, digital marketing, d.o.o. (hereinafter: "Apollo Digital") in connection with the use of the website https://apollodigital.si/ and any sub-pages of this website that Apollo Digital places on this website (hereinafter: "Website").

The terms "website owner or operator" or "operator" in these general conditions mean the company APOLLO DIGITAL, digital marketing, d.o.o., Šmartinska Cesta 130, 1000 Ljubljana.

In addition to the General Terms of Use of the website, we ask that you also familiarize yourself with the Privacy Policy, which defines the method of collection, use and purposes of collecting your data, and the Policy on the use of cookies, which reveals which cookies we collect and for what purposes.

BY ACCESSING AND USING THE WEBSITE, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU ARE FAMILIAR WITH THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS, YOU ACCEPT THEM AND AGREE WITH THEM AND AGREE TO BE BOUND BY THEM EACH TIME YOU USE THE WEBSITE. IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS OF USE, DO NOT ACCESS OR USE THE WEBSITE.

Website content

The purpose of the Website is to provide information regarding the business of Apollo Digital and the services provided by Apollo Digital, as well as the possibility of booking an appointment with Apollo Digital. All information and advice published on the Website are for informational purposes only.

The content that Apollo Digital publishes on the Website, especially in the form of advice via the Website, is intended to inform users.

Z namenom sprotnega ažuriranja vsebine Spletne strani si Apollo Digital pridržuje pravico kadarkoli spremeniti in/ali posodobiti vsebino Spletne strani. Prav tako si Apollo Digital pridržuje pravico kadarkoli s spleta popolnoma odstraniti Spletno stran in/ali vsem uporabnikom onemogočiti njeno uporabo.

Use of Apollo Digital Services

Apollo Digital ponuja oddajo spletnih obrazcev, do katerih se lahko dostopa preko internetne povezave s komercialno dosegljivimi napravami (računalniki, mobilnimi telefoni, tablicami) in programi (spletni brskalniki). Apollo Digital ni dolžan zagotavljati naprav, programov in internetnega dostopa, ki so potrebni za uporabo storitev.

Use of the Website

Access and use of the Website is permitted only in accordance with and under the conditions set forth in these General Terms of Use, the Privacy Policy, the Policy on the use of cookies and other relevant provisions of applicable legislation.

By accessing and using the Website, the user guarantees that (i) the use of the Website will not harm the Website, other Website visitors or third parties, (ii) will not attempt to gain unauthorized access to the Website, (iii) will not attempt to map the Websites to any other website, (iv) will access the Website only through the interface provided by Apollo Digital, (v) will not use software that enables obtaining information about the use of the Website by other visitors, and determining their identity, (vi) will not use the Website in violation of these General Terms of Use and other relevant provisions of applicable law.

In the event of any damage caused to Apollo Digital as a result of violations of the provisions of the previous paragraph, the user is liable to compensate Apollo Digital according to the general rules of liability for damages.

Disclaimer

At Apollo Digital, we strive to provide accurate, correct and up-to-date information and data on the Website.

Informacije, objavljene na Spletni strani, so izključno informativne narave in uporabniki uporabljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Apollo Digital ne prevzema odgovornosti za točnost, vsebinsko pravilnost in ažurnost informacij, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi objave ali kot posledica uporabe nepravilnih, neažurnih ali pomanjkljivih informacij. Niti Apollo Digital, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi Spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na Spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Apollo Digital prav tako ne jamči nemotenega delovanja in dostopanja do Spletne strani, ter ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo kot posledica oviranega delovanja oziroma nezmožnosti dostopanja do Spletne strani. Apollo Digital ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe Spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) uporabnikovega dostopanja do Spletne strani, (ii) uporabnikove nezmožnosti uporabe Spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na Spletni strani, (iv) uporabnikove informacije ali gradiva, posredovanega na Spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

Links to third party websites

In order to facilitate the search and improve the user experience, the website may contain hyperlinks to the websites of third parties. The mere publication of a hyperlink on the Website does not constitute, nor does it imply, any form of endorsement, sponsorship or recommendation of the hyperlinked website, its content or the owner by Apollo Digital. The website, the information and content on it, and the graphics associated with the website, are provided without any warranty by Apollo Digital.

By clicking on the hyperlink, the user will leave the Website and will be redirected, at his own risk, to a third-party website subject to other general terms of use and privacy policy.

Apollo Digital ne prevzema odgovornosti za tako dostopane spletne strani tretjih oseb, za vsebino in informacije objavljene na njih, niti ne prevzema odgovornosti za pravilnost delovanja povezav do spletnih strani tretjih oseb.

Intellectual property rights

Apollo Digital, apollodigital.si, Apollo Digital logo, vse slike, fotografije in besedila, celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi, ter celotna vsebina Spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

Prepovedano je vsakršno razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, tiskanje, prikazovanje, prenašanje, shranjevanje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno, brez navedbe vira. Uporaba podatkov in informacij na Spletni strani je dovoljena za osebno, nekomercialno uporabo in samo v informativne namene, pod pogojem, da se na vseh kopijah vsebine ohrani vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine, ki jih vsebuje izvirna vsebina. Vsebine na Spletni strani je prepovedano na kakršenkoli način spreminjati ali razmnoževati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali kako drugače uporabljati v javne ali komercialne namene. Če uporabnik krši katerokoli določilo teh Splošnih pogojev uporabe,  pooblastilo uporabnika za uporabo te Spletne strani nemudoma preneha veljati in se uporabniku prepove vsakršna nadaljnja uporaba informacij in podatkov, dostopnih na Spletni strani.

Razen v primerih, jasno določenih na Spletni strani, je vsebino Spletne strani prepovedano kopirati, tiskati, prenašati, prikazovati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati  in na kakršenkoli način uporabljati v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Apollo Digital.

Logos, company names, trademarks and other marks displayed on the Website may be trademarks and are either owned by Apollo Digital or published with the consent of the holder of the industrial rights to these marks. Their use is without the prior written consent of their owner, i.e. Apollo Digital or third parties, prohibited.

Privacy, personal data protection, cookies and tracking

V družbi APOLLO DIGITAL d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost za obiskovalce Spletne strani pomembno vprašanje. Če želite pridobiti izčrpne informacije o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov v zvezi s to Spletno stranjo, si oglejte našo Politiko zasebnosti. Za informacije o uporabi piškotkov in sledenju uporabnikom na tej Spletni strani si oglejte našo Politiko uporabe piškotkov.

Amendment of the General Terms of Use

Apollo Digital reserves the right to change the content of these General Terms of Use at any time. The amended General Terms of Use govern access to and use of the Website from the moment of publication of the General Terms of Use on the Website. By accessing and using the Website after the amended General Terms of Use have entered into force, you are deemed to agree to the use of such amended General Terms of Use. The date of the last modification of the General Terms of Use is published below. The currently published General Terms and Conditions are always binding for the Website user.

Final Provisions

These General Terms of Use, together with the Privacy Policy and Cookie Policy published on the Website, comprehensively govern the relationship between the user and Apollo Digital in relation to your use of the Website.

These General Terms of Use are governed by Slovenian law.

Kontakt:

If you have any questions, please contact us at info@apollodigital.si.

© APOLLO DIGITAL d.o.o., Ljubljana, februar 2024.