apollo digital

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc: priložnost za rast in inovacije

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc omogoča podjetjem subvencije za izobraževanje zaposlenih v digitalnih veščinah, s čimer spodbuja inovativnost, konkurenčnost in produktivnost v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju.

Definicija digitalnih kompetenc in njihov pomen za konkurenčnost

Za natančne in posodobljene informacije se obrnite na spletno stran DIH Slovenija – povezava na DIH.

Digitalne kompetence obsegajo znanja in veščine, ki so potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije. To vključuje sposobnosti, kot so obdelava podatkov, kritično razmišljanje v digitalnem okolju, varno upravljanje z informacijami in zmožnost uporabe digitalnih orodij za reševanje problemov.

Za podjetja so te veščine ključne, saj omogočajo boljšo konkurenčnost na trgu, hitrejšo prilagoditev novim trendom in večjo učinkovitost operacij.

Pregled ključnih digitalnih veščin, potrebnih v poslovnem svetu

vavčer za dvig digitalnih kompetenc

V poslovnem svetu so še posebej cenjene veščine kot so analiza podatkov, umetna inteligenca (predvsem orodja kot so ChatGPT…), programiranje, upravljanje IT projektov in digitalno komuniciranje.

Te veščine pomagajo podjetjem optimizirati operacije, razviti nove izdelke in storitve ter izboljšati odnose s strankami.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc - kako deluje in kdo je upravičen?

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je zasnovan tako, da spodbuja slovenska podjetja k vlaganju v digitalno izobraževanje svojih zaposlenih. Vavčerji so dostopni za mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svoje digitalne sposobnosti in so pripravljena investirati v učenje in razvoj svojih zaposlenih.

Proces prijave in koraki za pridobitev vavčerja

Proces prijave zahteva izpolnitev določenih obrazcev in dokazilo o izpolnjevanju pogojev upravičenosti. Potrebno je predložiti načrt izobraževanja in oceno pričakovanih izboljšav v kompetencah zaposlenih po izvedbi projekta preko vavčerja.

Podjetja lahko svoje prijave oddajo preko spletnih portalov, ki so na voljo na spletni strani Digitalne inovacijske stične točke Slovenije (DIH Slovenija).

vavčerji za dvig digitalnih kompetenc

Izbira izvajalca / strokovnjaka

Točen seznam podjetij, ki so primerna za izvedbo projekta pod okriljem vavčerja za dvig digitalnih kompetenc lahko preverite v katalogu strokovnjakov.

Kako dvig digitalnih kompetenc vpliva na produktivnost in inovativnost

dvig digitalnih kompetenc in digitalne kompetence

Investicije v digitalne veščine vodijo do znatnega povečanja produktivnosti, saj zaposleni postanejo bolj vešči v uporabi naprednih orodij in metod.

To omogoča hitrejše izvajanje delovnih procesov in spodbuja inovativnost, saj zaposleni lažje prepoznajo in implementirajo nove tehnološke rešitve

Mnoga slovenska podjetja so že uspešno izkoristila vavčer za dvig digitalnih kompetenc in zabeležila izboljšave v svojih procesih. Primeri vključujejo uvedbo CRM sistemov, digitalizacijo dokumentacije in optimizacijo proizvodnih linij z uporabo IoT tehnologij.

Izobraževalni programi in orodja, ki so na voljo preko vavčerjev

Različni izobraževalni programi, ki so na voljo preko vavčerjev, vključujejo tečaje programiranja, delavnice o uporabi analitičnih orodij in seminarje o varnosti na internetu. Ti programi so prilagojeni za hitro in učinkovito usposabljanje zaposlenih.

V zadnjem času pa so čedalje bolj v porastu tudi programi o uporabi umetne inteligence na delovnem mestu in pri raznih procesih v podjetju.

Trendi v tehnološkem razvoju in pričakovanja na trgu dela

Prihodnost dela je neločljivo povezana z digitalnimi kompetencami. Trendi kažejo na naraščajočo potrebo po naprednih IT veščinah (predvsem uporabo UI), avtomatizaciji in sposobnosti upravljanja s podatki. Podjetja, ki bodo uspela razviti te kompetence, bodo imela prednost v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Naše storitve in kako lahko podpremo vaše podjetje v procesu digitalizacije

Apollo Digital nudi celovite storitve, ki podjetjem pomagajo pri pridobivanju in uporabi vavčerjev. Naše storitve vključujejo svetovanje pri izbiri pravih izobraževalnih programov, njihovo izvedbo in pomoč pri prijavi na razpise.

Vavčerji za dvig digitalnih kompetenc predstavljajo izjemno priložnost za vsako podjetje, ki želi ostati konkurenčno in inovativno v digitalno obarvanem poslovnem svetu.

Več o marketingu in splošne novice: